w2

Spotkanie inaugurujące realizację projektu „NANODAK”

W dniu 16 stycznia 2019 roku w siedzibie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu pt.: „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień” nr DOB – BIO9/08/01/2018.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów konsorcjum realizującego projekt. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, które jest liderem projektu reprezentowali: Dyrektor CLKP – insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP − insp. Adam Frankowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP − nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, Kierownik Zakładu Daktyloskopii CLKP − mł. insp. Edyta Kot, Kierownik Projektu − Ewa Rogoża oraz Katarzyna Latoszek, asystent Kierownika Projektu. Ze strony Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Bogdan Pałosz – Zastępca Dyrektora ds. ogólnych, prof. dr hab. Witold Łojkowski – Kierownik Laboratorium Nanostruktur oraz dr Anna Świderska-Środa − Kierownik Zespołu Projektowego. Z firmy TOMSAD przybyli: Tomasz Sadowski, właściciel firmy, pełniący również funkcję Kierownika Zespołu Projektowego oraz Joanna Bach – specjalista ds. sprzedaży i Członek Komitetu Sterującego.

Scroll Up