Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez witrynę internetową nanodak.eu, prowadzoną przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Strona dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny i w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w portalu nanodak.eu zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z witryny?

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez witrynę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny. Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.

Pliki cookies wykorzystywane przez witrynę mają charakter tymczasowy. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki.

Obok plików cookies witryna może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika, informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników witryny.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Witryna dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony Państwa danych.

 

Inne strony internetowe

W ramach witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Scroll Up