clk
Centralne laboratorium kryminalistyczne policji
INSTYTUT BADAWCZY

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – instytut badawczy, jest wiodącą instytucją wśród laboratoriów wykonujących badania kryminalistyczne. Biegli CLKP wykonują badania zlecane w ramach prowadzonych czynności procesowych w najpoważniejszych sprawach, jakie miały miejsce na terenie całej Polski. W procesie opracowywania i wdrażania nowych metod badań CLKP współpracuje z najlepszymi teoretykami oraz praktykami z zakresu kryminalistyki w kraju i zagranicą. Kooperacja z wiodącymi ośrodkami naukowymi pozwala na realizację projektów naukowo-badawczych, które uzyskują wysokie oceny i są finansowane m.in. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także na uczestnictwo w projektach międzynarodowych, np. w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej – Horyzont 2020.

CLKP organizuje liczne przedsięwzięcia naukowe poświęcone aktualnym zagadnieniom w dziedzinie kryminalistyki, w których uczestniczą przedstawiciele krajowych i międzynarodowych ośrodków badawczych i akademickich, funkcjonariusze formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także osoby z branży oferującej nowoczesny sprzęt dedykowany technice kryminalistycznej.

Zespół badawczy:

mgr Ewa Rogoża – kierownik projektu

mgr Katarzyna Drzewiecka – członek zespołu

logo_transparent_white
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Wysokich Ciśnień (IWC), znany również jako „Unipress”, został założony w 1972 przez Polską Akademię Nauk. Instytut kierowany jest przez prof. Izabellę Grzegory.

Chociaż pierwotnie celem Unipress-u były badania półprzewodników pod wysokim ciśnieniem, obecne obszary badawcze pokrywają również ceramiki, nadprzewodniki wysokociśnieniowe, materiały biologiczne (badania ‚składania się’ białek pod ciśnieniem i ciśnieniowa sterylizacja żywności oraz plastyczność metali (hydroekstruzja). Wspólnym mianownikiem wszystkich obszarów badawczych jest użycie wysokiego ciśnienia jako narzędzia badawczego (czynnika zaburzającego podobnie jak temperatura czy pole magnetyczne), albo jako metody technologicznej (spiekanie pod ciśnieniem, wzrost kryształów pod ciśnieniem).

Od ponad 20 lat naukowcy z Unipress-u intensywnie pracują nad fizyką i technologią GaN i podobnych półprzewodników. Badania te doprowadziły do stworzenia unikalnej technologii wysokociśnieniowego wzrostu kryształów GaN z gęstością dyslokacji wielokrotnie niższą niż w kryształach uzyskiwanych pod ciśnieniem atmosferycznym. Ta technologia wyznaczyła drogę do skonstruowania niebieskich i fioletowych diod laserowych poprzez użycie tych kryształów jako substratów do wzrostu epitaksjalnych struktur (AlGaIn)N o wyjątkowych właściwościach strukturalnych i optycznych. Azotkowe technologie MBE i MOCVD zostały opracowane w UNIPRESS-ie wraz z laboratorium processingu laserów. Praca nad niebieskimi i fioletowymi laserami została wykonana w ramach programu rządowego „Rozwój niebieskiej optoelektroniki”, koordynowanego przez UNIPRESS.

Zespół badawczy:

dr inż. Anna Świderska-Środa – kierownik zespołu

prof. dr hab. Witold Łojkowski – członek zespołu

dr inż. Tadeusz Chudoba – członek zespołu

mgr inż. Agnieszka Opalińska – członek zespołu

dr inż. Jacek Wojnarowicz – członek zespołu

dr Stanisław Gierlotka – członek zespołu

logo_TS3
TOMSAD
Tomasz Sadowski

Firma TOMSAD Tomasz Sadowski została założona w 2011 roku. Obszarem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja wraz ze sprzedażą urządzeń w postaci programatorów pamięci, testerów pilotów, adapterów do programatorów, easy conectów oraz prowadzenie szkoleń z zakresu elektroniki samochodowej i awaryjnego otwierania dla mechaników, diagnostów i pracowników służb zajmujących się zwalczaniem przestępczości samochodowej (Policja, Straż Graniczna).

Przedsiębiorstwo uczestniczy systematycznie w różnego rodzaju powiązanych tematycznie targach oraz konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, na których prezentuje produkowane przez siebie urządzenia diagnostyczne.

Firma TOMSAD Tomasz Sadowski w okresie od 23.12.2013 r. do 31.03.2017 r. była jednym z trzech partnerów konsorcjum naukowego realizującego projekt nr DOBR-BIO4/037/13175/2013 na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 4/2013 pt. „Pozyskiwanie do celów procesowych informacji zakodowanych w podzespołach elektronicznych pojazdów i maszyn roboczych” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach tego projektu firma TOMSAD Tomasz Sadowski opracowała i zbudowała prototypy dwóch nowych urządzeń: SMART CONNECT służącego do uruchamiania oraz sterowania urządzeń na stole warsztatowym lub bezpośrednio w pojeździe, EASY DUMP służącego do odczytu danych zapisanych w pamięci podzespołów elektronicznych, takich jak numer VIN, wersja oprogramowania, itp.

W ramach projektu NANODAK firma TOMSAD Tomasz Sadowski opracuje i zbuduje innowacyjne oświetlacze kryminalistyczne do ujawniania śladów linii papilarnych nanocząstkami.

Zespół badawczy:

mgr Tomasz Sadowski – kierownik zespołu

mgr Zbigniew Wierzbicki – członek zespołu

Scroll Up