News

white_projekt_up

Article published in „NANOMATERIALS” journal

In the 10/2020 issue of the scientific, interdisciplinary „Nanomaterials” journal the article „A Review of Microwave Synthesis of Zinc Oxide Nanomaterials: Reactancts, Process Parameters and Morphologies” autorship Jacek Wojnarowicz (PhD), Tadeusz Chudoba (PhD) and Prof. Witold Łojkowski, was published.

The study reviews the state of the art in the field of microwave synthesis of ZNO NMs. The first part of the review presents the properties of ZnO and new applications of ZnO NMs. Subsequently, the properties of microwave heating are discussed and compared with conventional heating are presented. The final part of the paper presents reactants, parameters of processes, and the morphology of products.

The article was funded by the Polish National Centre for Research and Development (NCBR), grant number: DOB-BIO9/08/01/2018, project “The detection of latent fingerprints by nanoparticle using high pressure technology” (NANODAK).

Direct link:
https://doi.org/10.3390/nano10061086

white_projekt_up

First stage of NANODAK has been completed

The first stage of the “NANODAK” project has been completed on schedule. The research team developed a verification methodology of the components of nanodetectors and based on it carried out studies on the suitability of nanoparticles in revealing latent fingerprint. The obtained results allowed the optimization of nanodetector technology. As part of the stage, LED light sources have been designed to stimulate luminescence (fluorescence) of nanoparticles.

Erywań1

International Scientific-Practical Conference In Yerevan

On 25—27 of September 2019 International Scientific-Practical Conference with the main theme: “Current Problems of Forensic Expert Activities. Contemporary Problems: Trends and Prospects of Development of Criminalistics and Forensic Expertise” was held in Yerevan (Armenia). The meeting was attended by Ewa Rogoża. She presented a dissertation about „Developing of Fingerprints Using Nanomolecules Made by High Pressure Technology”. As a result of the Conference selection of post-conference materials was published by National Bureau of Expertises Publishing House. In materials a project manager’s article on consideration related to the subject of the presentation was published.

aktualnosci

IX School of Thermal Analysis SAT'2019

On 22-25 of September 2019 IX School of Thermal Analysis SAT'2019, organized by The Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis, AGH University of Science and Technology and Stanisław Staszic Scientific Association took place in Zakopane. The meeting was attended by representatives of Laboratory of Nanostructures Institute of High Pressure Physics PAS. During the Conference Anna Świderska-Środa (PhD), Jacek Wojnarowicz (PhD), prof. Witold Łojkowski gave the speech about thermal analysis in nanomaterial research. In the presentation they highlighted the link between the thermal analysis process and the evaluation of nanopowder preparation made for the NANODAK project.

iai

4th International Conference Of The European Division Of The International Association For Identification (IAI EU)

On 13—14 of June 2019 4th International Conference of the European Division of the International Association for Identification (IAI EU), organized by European Division of the International Association for Identification in cooperation with Central Forensic Laboratory of the Police, took place in Warsaw. The meeting was attended by the members of NANODAK research team. Presentations delivered by the top forensic scientists was an opportunity to acquire knowledge about global trends in the use of nanotechnology in reveal latent fingerprints.

Created with GIMP

6th International Scientific Conference “Crime Scene”

Members of NANODAK research team attended in 6th International Scientific Conference “Crime Scene”, which took place on 9-10 May 2019 in Warsaw. The Conference was one of the main events accompanying the EUROPOLTECH 2019 – International Fair of Technology and Equipment for the Police and National Security Services. Leading theme of the Conference concerned complex crime scene investigation and disaster victim identification (DVI). The meeting was an opportunity to familiarize with the issues presented during the conference, related to the subject of NANODAK project.

aktualnosci

Project kick-off meeting

The kick-off meeting of the project ‘The detection of latent fingerprints by nanoparticles using high pressure technology (NANODAK)’ was held on 16 January 2019 in Central Forensic Laboratory of the Police. The meeting was attended by: Radosław Juźwiak, PhD, Director of CFLP, Renata Zbieć-Piekarska, PhD, Head of Scientific Development Department CFLP, Edyta Kot, Head of Fingerprint Unit of CFLP, Ewa Rogoża, Project Manager and Katarzyna Latoszek, Assistant Project Manager. Institute of High Pressure Physic PAS was represented by prof. Witold Łojkowski, Head of Laboratory of Nanostructures and Anna Świderska-Środa PhD. TOMSAD was represented by CEO Tomasz Sadowski and Joanna Bach.

white_projekt_up

Publikacja artykułu w czasopiśmie "Nanomaterials"

W numerze 10/2020, interdyscyplinarnego naukowego miesięcznika o zasięgu międzynarodowym, „Nanomaterials” ukazał się artykuł „A Review of Microwave Synthesis of Zinc Oxide Nanomaterials: Reactancts, Process Parameters and Morphologies”, autorstwa dr. inż. Jacka Wojnarowicza, dr inż. Tadeusza Chudoby oraz prof. Witolda Łojkowskiego reprezentujących Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.

Opracowanie stanowi przegląd stanu wiedzy z zakresu syntezy mikrofalowej nanocząstek tlenku cynku (ZnO NMs). W pierwszej części omówiono właściwości ZnO i nowe formy zastosowania ZnO NM. Następnie przedstawiono właściwości ogrzewania mikrofalowego i porównano je z ogrzewaniem konwencjonalnym. W ostatniej części artykułu opisano reagenty, parametry procesów oraz morfologię produktów.

Artykuł został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień” (NANODAK).

Link do artykułu:
https://doi.org/10.3390/nano10061086

Scroll Up