Aktualności

white_projekt_up

Projekt NANODAK zakończony!

W dniu 31 lipca 2022 roku zakończono realizację projektu. Powstałe podczas jego realizacji prototypy nanodetektorów zostały zwalidowane w laboratorium, po czym sprawdzone w warunkach operacyjnych. Końcowym produktem projektu jest dokumentacja techniczna systemów nanodetekcji składających się z nanodetektorów i oświetlaczy LED. Obecnie rozpoczęto działania zmierzającą do komercjalizacji wyników badań.

white_projekt_up

Artykuł "A Review of Microwave Synthesis of Zinc Oxide Nanomaterials: Reactants, Process Parameters and Morphologies" najchętniej czytanym artykułem!

Z przyjemnością informujemy, że artykuł pt.: „A Review of Microwave Synthesis of Zinc Oxide Nanomaterials: Reactants, Process Parameters and Morphologies” autorstwa dr inż. Jacka Wojnarowicza, dr inż. Tadeusza Chudoby i prof. Witolda Łojkowskiego, reprezentujących Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, jest najchętniej czytanym artykułem dotyczącym tlenku cynku w czasopiśmie Nanomaterials.

Zaś w rankingu wydawnictwa MDPI mieści się w pierwszej dwudziestce najchętniej czytanych artykułów z tej tematyki.

Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 pt. „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień” (NANODAK).

Link do artykułu:
https://doi.org/10.3390/nano10061086

white_projekt_up

Zaproszenie do udziału w webinarium naukowym

Konsorcjum projektu NANODAK zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w webinarium naukowym pt. "Nanocząstki w daktyloskopii", które rozpocznie się 23 listopada 2022 r. o godz. 11:00 na platformie Webex Meetings.

Podczas spotkania wystąpienia wygłoszą przedstawiciele instytucji wchodzących w skład konsorcjum projektu NANODAK. Podsumowane zostaną m.in. dotychczasowe postępy w realizacji projektu oraz nakreślony dalszy zakres planowanych prac.

Osoby zainteresowane udziałem w webinariach proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: michal.derlacki@policja.gov.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia zostaną Państwu udostępnione szczegółowe informacje dot. uczestnictwa w wykładach.

Organizatorem webinarium jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

white_projekt_up

Sukces członków konsorcjum projektu NANODAK!

Z przyjemnością informujemy, że artykuł pt. „A Review of Microwave Synthesis of Zinc Oxide Nanomaterials: Reactants, Process Parameters and Morphologies” autorstwa dr. inż. Jacka Wojnarowicza, dr. inż. Tadeusza Chudoby i prof. Witolda Łojkowskiego, reprezentujących Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, zajmuje bardzo wysoką, czwartą pozycję w rankingu najchętniej czytanych artykułów z tej tematyki w czasopiśmie „Nanomaterials”.

Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień” (NANODAK).

Autorom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Link do artykułu:
https://doi.org/10.3390/nano10061086

white_projekt_up

Zakończono realizację drugiego etapu projektu

W ramach etapu 2 – badań naukowych, dokonano oceny parametrów modeli nanodetektorów w formie zawiesin, takich jak: stabilność, lepkość, napięcie powierzchniowe, grubość warstwy pokrywającej ślady linii papilarnych. Przeprowadzono badania modeli nanodetektorów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Luminescencję nanodetektorów wzbudzano dedykowanymi oświetlaczami LED. Przygotowano listę najlepiej ocenionych modeli nanodetektorów i zaproponowano ich prototypy. Przeprowadzono badania związane z aplikacją modeli nanodetoktorów i ich technicznym zabezpieczaniem. Dokonano wyboru aplikatorów do nanoszenia nanodetektorów na podłoża i form zabezpieczania, ujawnionych nanodetektorami, śladów linii papilarnych. Przeprowadzono badania środowiskowe ewentualnej szkodliwości nanodetektorów dla człowieka.

Badania modeli nanodetektorów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych wykazały, że zastosowana technologia odniosła zamierzony skutek. W sprawozdaniu z badań środowiskowych potwierdzono, że technologia jest bezpieczna w stosowaniu dla człowieka. Oznacza to, że osiągnięto wymagany w tym etapie VI poziom gotowości technologicznej.

Dalsze planowane działania to badania prototypów nanodetektorów w warunkach operacyjnych.

white_projekt_up

Publikacja artykułu w czasopiśmie "Nanomaterials"

W numerze 10/2020, interdyscyplinarnego naukowego miesięcznika o zasięgu międzynarodowym, „Nanomaterials” ukazał się artykuł „A Review of Microwave Synthesis of Zinc Oxide Nanomaterials: Reactancts, Process Parameters and Morphologies”, autorstwa dr. inż. Jacka Wojnarowicza, dr inż. Tadeusza Chudoby oraz prof. Witolda Łojkowskiego reprezentujących Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.

Opracowanie stanowi przegląd stanu wiedzy z zakresu syntezy mikrofalowej nanocząstek tlenku cynku (ZnO NMs). W pierwszej części omówiono właściwości ZnO i nowe formy zastosowania ZnO NM. Następnie przedstawiono właściwości ogrzewania mikrofalowego i porównano je z ogrzewaniem konwencjonalnym. W ostatniej części artykułu opisano reagenty, parametry procesów oraz morfologię produktów.

Artykuł został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień” (NANODAK).

Link do artykułu:
https://doi.org/10.3390/nano10061086

white_projekt_up

Zakończono realizację pierwszego etapu projektu

Zgodnie z harmonogramem zakończono realizację pierwszego etapu projektu „NANODAK”. Zespół badawczy opracował metodykę weryfikacji komponentów nanodetektorów i na jej podstawie przeprowadził badania przydatności nanocząstek w ujawnianiu śladów linii papilarnych.

Uzyskane wyniki pozwoliły na optymalizację technologii nanodetektorów. W ramach etapu zaprojektowano i wykonano oświetlacze LED pobudzające luminescencję (fluorescencję) nanocząstek.

Erywań1

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej – 25-27 września 2019 r., Erywań

W dniach 25–27 września 2019 roku w Erywaniu (Armenia) odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „International Scientific-Practical Conference: Current Problems of Forensic Expert Activities. Contemporary Problems, Trends and Prospects of Development of Criminalistics and Forensic Expertise”.

W spotkaniu uczestniczyła kierownik projektu NANODAK Ewa Rogoża, która wystąpiła z prezentacją nt. „Developing of Fingerprints Using Nanomolecules Made by High Pressure Technology”. Po konferencji, nakładem Wydawnictwa Narodowego Biura Ekspertyz Narodowej Akademii Republiki Armenii ukazał się zbiór materiałów pokonferencyjnych, w którym opublikowano artykuł prelegentki o problematyce tożsamej z tematem wystąpienia.

aktualnosci

Udział w IX Szkole Analizy Termicznej SAT’2019

W dniach 22-25 września 2019 roku w Zakopanem odbyła się IX Szkoła Analizy Termicznej „SAT’2019” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Dr inż. Anna Świderska-Środa, dr inż. Jacek Wojnarowicz oraz prof. dr hab. Witold Łojkowski wygłosili prelekcję na temat analizy termicznej w badaniach nanomateriałów. W swoim wystąpieniu zwrócili uwagę na powiązanie procesu analizy termicznej z oceną preparatyki nanoproszków wykonanej na potrzeby projektu NANODAK.

iai

Udział w 4. Międzynarodowej Konferencji Europejskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Identyfikacji (IAI EU)

W dniach 13–14 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się "4 Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Identyfikacji (IAI EU)”, zorganizowana przez European Division of the International Association for Identification we współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zespołu badawczego projektu NANODAK. Wysłuchanie wystąpień czołowych przedstawicieli świata nauki umożliwiły pozyskanie wiedzy z ogólnoświatowych trendów w wykorzystaniu nanotechnologii w badaniach daktyloskopijnych.

Created with GIMP

Udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Miejsce Zdarzenia”

W dniach 9-10 maja 2019 r. członkowie zespołu badawczego wzięli udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Miejsce Zdarzenia”. Konferencja stanowiła jedno z głównych wydarzeń towarzyszących Międzynarodowym Targom Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019. Tematem przewodnim konferencji były skomplikowane i złożone oględziny miejsca zdarzenia oraz identyfikacja ofiar katastrof masowych. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z zagadnieniami prezentowanymi podczas wystąpień, powiązanych z tematyką projektu NANODAK.

aktualnosci

Spotkanie inaugurujące realizację projektu „NANODAK”

W dniu 16 stycznia 2019 roku w siedzibie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu pt.: „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień” nr DOB – BIO9/08/01/2018.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów konsorcjum realizującego projekt. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, które jest liderem projektu reprezentowali: Dyrektor CLKP - insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP − insp. Adam Frankowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP − nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, Kierownik Zakładu Daktyloskopii CLKP − mł. insp. Edyta Kot, Kierownik Projektu − Ewa Rogoża oraz Katarzyna Latoszek, asystent Kierownika Projektu. Ze strony Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Bogdan Pałosz – Zastępca Dyrektora ds. ogólnych, prof. dr hab. Witold Łojkowski – Kierownik Laboratorium Nanostruktur oraz dr Anna Świderska-Środa − Kierownik Zespołu Projektowego. Z firmy TOMSAD przybyli: Tomasz Sadowski, właściciel firmy, pełniący również funkcję Kierownika Zespołu Projektowego oraz Joanna Bach – specjalista ds. sprzedaży i Członek Komitetu Sterującego.

white_projekt_up

Zakończono realizację drugiego etapu projektu

W ramach etapu 2 – badań naukowych, dokonano oceny parametrów modeli nanodetektorów w formie zawiesin, takich jak: stabilność, lepkość, napięcie powierzchniowe, grubość warstwy pokrywającej ślady linii papilarnych. Przeprowadzono badania modeli nanodetektorów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Luminescencję nanodetektorów wzbudzano dedykowanymi oświetlaczami LED. Przygotowano listę najlepiej ocenionych modeli nanodetektorów i zaproponowano ich prototypy. Przeprowadzono badania związane z aplikacją modeli nanodetoktorów i ich technicznym zabezpieczaniem. Dokonano wyboru aplikatorów do nanoszenia nanodetektorów na podłoża i form zabezpieczania, ujawnionych nanodetektorami, śladów linii papilarnych. Przeprowadzono badania środowiskowe ewentualnej szkodliwości nanodetektorów dla człowieka.

Badania modeli nanodetektorów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych wykazały, że zastosowana technologia odniosła zamierzony skutek. W sprawozdaniu z badań środowiskowych potwierdzono, że technologia jest bezpieczna w stosowaniu dla człowieka. Oznacza to, że osiągnięto wymagany w tym etapie VI poziom gotowości technologicznej.

Dalsze planowane działania to badania prototypów nanodetektorów w warunkach operacyjnych.

Scroll Up